Δημοσιότητα – Νέα

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ- Μ16ΣΥΝ-00358» και επωνυμία: ΔAΚΟ-TECH προβλέπει την εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα σύγχρονων λύσεων αυτοματισμού και πληροφορικής για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και βελτίωση της μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών που συνιστά τη μόνη φίλο-περιβαλλοντική μέθοδο ολοκληρωμένης διαχείρισης......

Πραγματοποιήθηκε η ρύθμιση των ψεκαστικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν από την Επιχειρησιακή Ομάδα για την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, έγινε η δοκιμαστική λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων για τη επιβεβαίωση της δόσης η οποία θα εφαρμοστεί κατά την υλοποίηση του έργου. Για το σκοπό αυτό, μετρήθηκε......

Το έργο DACO-TECH συμμετείχε στο συνέδριο του EU CAP Network για τις Επιχειρησιακές Ομάδες στην Πορτογαλία, μεταξύ 6-8 Μάϊου 2024. Στο συνέδριο έγινε για πρώτη φορά και η βράβευση των πιο καινοτόμων Επιχειρησιακών Ομάδων. Περισσότεροι από 550 συμμετέχοντες κοινοποίησαν τα αποτελέσματα από τις ομάδες τους......

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της επιχειρησιακής ομάδας στο Ευρωπαϊκό Εντομολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, όπου έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου με την ανάρτηση ενός poster. Στο συνέδριο παρερεύθηκαν μέλη από τους τρεις εταίρους του έργου. Από την εταιρεία AGRENAOS παρευρέθηκαν οι γεωπόνοι......

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του έργου έγινε συνάντηση των μελών της Επιχειρησιακής Ομάδας στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σταβίων για την οργάνωση και προετοιμασία των προ-παρασκευαστικών ενεργειών για το έργο. Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκε: α) Η χαρτογράφηση των ελαιώνων που συμμετέχουν στο πιλοτικό έργο, β) η......

Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους γεωργικούς ελκυστήρες της Επιχειρησιακής Ομάδας που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών. Κύριος στόχος του ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι ο έλεγχος και η ρύθμιση της ψεκαζόμενης ποσότητας, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες ψεκαστικού υγρού κατά τη διαδικασία. Επιπλέον,......

Μετάβαση στο περιεχόμενο