H Eπιχειρησιακή Ομάδα

O Συντονιστής

Ο AGRENAOS είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών και διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση επιχειρησιακών προγραμμάτων για συλλογικά σχήματα παραγωγών, στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της αγροτικής ανάπτυξης και στην ανάπτυξη φιλο-περιβαλλοντικών λύσεων στη γεωργική παραγωγή. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και ερευνητικών προγραμμάτων ως διαμεσολαβητής καινοτομίας και φορέας διάχυσης και επίδειξης της καινοτομίας στον αγροτικό χώρο. H εταιρεία είναι στελεχωμένη με κατάλληλο αριθμό συνεργατών στην Περιφέρεια ενώ πρωτοστατεί στη δημιουργία ενός δικτύου γεωργικών συμβούλων για την προαγωγή καινοτόμων πρακτικών στον ελληνικό αγροτικό χώρο. Επιπλέον, οι συνεργασίες με επιστημονικά ιδρύματα, σε Ελλάδα και στο εξωτερικό, διασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνέργειες για την παραγωγή γνώσης και καινοτομίας στον αγροτικό τομέα.

Christos Karatzas

Χρήστος Καρατζάς

MSc Γεωπόνος – Γεωργοοικονομολόγος ΓΠΑ με εξειδίκευση στην Τοπική Ανάπτυξη και την Περιβαλλοντική Διαχείριση
φωτο_Νάσης2

Παναγιώτης Νάσης

Msc Γεωπόνος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ΓΠΑ
Untitled design (1)

Βάσια Τσιγαρίδα

MSc Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ

O παραγωγικός εταίρος

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σταβιών έχει ιδρυθεί το 1946 με την υπ’ αριθμόν 26403/11-3-1946 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας. Σήμερα αποτελείται από 73 μέλη που καλλιεργούν περί τις 3.000 στρ. ελιών για παραγωγή λαδιού έχοντας μεγάλη εμπειρία και γνώση στη συγκεκριμένη καλλιέργεια εφαρμόζοντας από μόνοι τους πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου μετά από συνεχείς αποτυχίες του προγράμματος που υλοποιούταν από τη ΔΑΟΚ Ηρακλείου.

Ο Συνεταιρισμός Σταβίων διαθέτει τους ελαιώνες για την πιλοτική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.). Θα αναλάβει τις δραστηριότητες δακοπροστασίας, ήτοι την παγιδοθεσία και την εκτέλεση των δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες του.

Εκπρόσωπος: Ντελάκης Γεώργιος, Πρόεδρος

O παραγωγικός εταίρος

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σταβιών έχει ιδρυθεί το 1946 με την υπ’ αριθμόν 26403/11-3-1946 απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας. Σήμερα αποτελείται από 73 μέλη που καλλιεργούν περί τις 3.000 στρ. ελιών για παραγωγή λαδιού έχοντας μεγάλη εμπειρία και γνώση στη συγκεκριμένη καλλιέργεια εφαρμόζοντας από μόνοι τους πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου μετά από συνεχείς αποτυχίες του προγράμματος που υλοποιούταν από τη ΔΑΟΚ Ηρακλείου.

Ο Συνεταιρισμός Σταβίων διαθέτει τους ελαιώνες για την πιλοτική εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.). Θα αναλάβει τις δραστηριότητες δακοπροστασίας, ήτοι την παγιδοθεσία και την εκτέλεση των δολωματικών ψεκασμών στους ελαιώνες του.

Μουντράκης Γεώργιος

Ντελάκης Γεώργιος

Κογεράκης Ιωάννης

Ο επιστημονικός εταίρος

Το ΕΛΓΟ/ΙΕΛΥΑ είναι ο ελληνικός ερευνητικός φορέας που ασχολείται τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια με την αντιμετώπιση προβλημάτων στην καλλιέργεια ελιάς.

Έχει αναπτύξει πλήθος μεθοδολογιών και ορθολογικών πρακτικών, διεξάγει έρευνα για τη δημιουργία και μεταφορά γνώσης, στοχεύοντας στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και στην επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας διοχετεύονται επίσης στους εμπλεκόμενους φορείς μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ο επιστημονικός εταίρος

Το ΕΛΓΟ/ΙΕΛΥΑ είναι ο ελληνικός ερευνητικός φορέας που ασχολείται τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια με την αντιμετώπιση προβλημάτων στην καλλιέργεια ελιάς.

Έχει αναπτύξει πλήθος μεθοδολογιών και ορθολογικών πρακτικών, διεξάγει έρευνα για τη δημιουργία και μεταφορά γνώσης, στοχεύοντας στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και στην επίλυση προβλημάτων του αγροτικού κόσμου.

Τα αποτελέσματα της έρευνας διοχετεύονται επίσης στους εμπλεκόμενους φορείς μέσω σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Νικολακάκης Αντώνιος

Νικολακάκης Αντώνιος

Απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής Θεσσαλονίκης

 Ο Νικολακάκης Αντώνης είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με διπλωματική εργασία στην εντομολογία με τίτλο: Επιλογή φυτού ξενιστή και επίδρασή του στην ανάπτυξη ατόμων Nesidiocoris sp. και Macrolophus sp.

Από το 2019 συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες του εργαστηρίου εντομολογίας του ΙΕΛΥΑ Χανίων όπως μελέτες βιο-οικολογίας του δάκου της ελιάς,  καταγραφής βιοποικιλότητας σε ελαιώνες της Κρήτης και γενικότερα διαχείρισης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών.

Βαρίκου Κική

Βαρίκου Κυριακή (Κική)

Ερευνήτρια Εντομολόγος

Η Δρ. Κ. Βαρίκου (Κύρια Ερευνήτρια Εντομολόγος) κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στη βιολογική αντιμετώπισης εχθρών καλλιεργειών και στην βιοοικολογία θρίπα των εσπεριδοειδών αντίστοιχα. Έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα διαχείρισης των εχθρών των καλλιεργειών της Κρήτης (κυρίως για δάκο ελιάς), σε βιοδοκιμές εντομοκτόνων, αξιολόγηση νέων δραστικών ουσιών, εκτροφές εχθρών και ωφελίμων εντόμων, ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και διαχείρισης κινδύνου από νέους εχθρούς των καλλιεργειών, μελέτες άγριων επικονιαστών κτλ. Τέλος κατέχει 20ετή ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα φυτοπροστασίας και ολοκληρωμένης διαχείριση των εχθρών των καλλιεργειών. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει πάνω από 30 άρθρα (https://www.researchgate.net/profile/Kiki_Varikou) στα περισσότερα από τα οποία σαν κύρια συγγραφέας και συντονίσει πλήθος ερευνητικών έργων (https://elgo.iosv.gr/staff-member/varikou-kiriaki/).

O επιστημονικός και τεχνολογικός εταίρος

Το Εργαστήριο Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών και Αυτοματισμών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της συμμετοχής των μελών του σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και μέσω δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

O επιστημονικός και τεχνολογικός εταίρος

Το Εργαστήριο Σχεδιομελέτης, Κατεργασιών και Αυτοματισμών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της συμμετοχής των μελών του σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και μέσω δημοσιεύσεων σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Fouskitakis_Pic2

Φουσκιτάκης Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ο Δρ. Γεώργιος Φουσκιτάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη συσκευών και αυτοματισμών με έμφαση στην έξυπνη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας. Κατέχει πολυετή ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα αυτοματισμών και μηχατρονικής. Έχει δημοσιεύσει ικανό αριθμό επισημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια και συντονίσει πλήθος ερευνητικών έργων. Ο ρόλος του στο έργο θα είναι ο συντονισμός των ενεργειών για την ανάπτυξη των αυτόματων ψεκαστικών διατάξεων και του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος όπως αναφέρεται στο επιχειρησιακό σχέδιο.

Iraklis

Ρηγάκης Ηρακλής

Ηλεκτρονικός Μηχανικός και κατέχει διδακτορικό τίτλo (PhD) στην Αυτόματη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση ασύρματων δικτύων και οπτικών / οπτικοακουστικών αισθητήρων

Ο κύριος Ηρακλής Ρηγάκης είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλo (MPhil) στο σχεδιασμό καινοτόμων ηλεκτρονικών διατάξεων και διδακτορικό τίτλο στην Αυτόματη παρακολούθηση της βιοποικιλότητας με τη χρήση ασύρματων δικτύων και οπτικών / οπτικοακουστικών αισθητήρων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και μέσα από τη συμμετοχή σου σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων ως βασικός επιστημονικός συνεργάτης. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Διαθέτει εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και προγραμματισμό μηχατρονικών διατάξεων, μετρητικών συστημάτων, συσκευών αυτομάτου ελέγχου και συσκευών ασύρματων αισθητήρων. Ο ρόλος του στο έργο θα είναι η ανάπτυξη των αυτόματων ψεκαστικών διατάξεων και η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του εξοπλισμού όπως αναφέρεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο.

avatar image

Τριπολιτάκης Ευάγγελος

Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλo MSc σε τεχνικές και αλγόριθμους εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια

Ο Ευάγγελος Τριπολιτάκης είναι ένας έμπειρος Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ με πλούσιο ιστορικό σε ακαδημαϊκή εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία. Έχει αποκτήσει το Δίπλωμα και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το Πολυτεχνείο Κρήτης, εστιάζοντας σε τεχνικές και αλγόριθμους για την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Έχει εργαστεί σε μια σειρά από ρόλους, από εργαστηριακό βοηθό στο Πολυτεχνείο Κρήτης έως Senior Web Developer στο United Nations International Computing Center και Chief Technical Officer στην Qrator Limited στο Λονδίνο, έχοντας εμπειρία σε τεχνολογίες όπως Django, Python, React, και Kubernetes. Επιπλέον, έχει συνεισφέρει σε σημαντικές ερευνητικές εργασίες και έχει δημοσιεύσει αρκετά επιστημονικά άρθρα στον τομέα των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και των έξυπνων κτιρίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο