Η καινοτομία

Ο δάκος είναι ο κυριότερος εχθρός της ελαιοκαλλιέργειας με οικονομικές ζημίες που στην Ελλάδα ξεπερνούν το 30%. Λόγω των αδυναμιών του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας (ΕΠΔ), οι παραγωγοί εφαρμόζουν εντατικά και εκτεταμένα ψεκασμούς κάλυψης με ολέθριες συνέπειες όπως η θανάτωση άλλων ωφέλιμων εντόμων, η επιβάρυνση του ευρύτερου αγροοικοσυστήματος με χημικά, η εμφάνιση υπολειμμάτων δραστικών ουσιών στο ελαιόλαδο, η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του δάκου, κ.α. Στο προτεινόμενο έργο θα εφαρμοστούν – για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα (πιλοτικός ελαιώνας) – σύγχρονες λύσεις ηλεκτρονικής, αυτοματισμών και πληροφορικής για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτιστοποίηση και την ακρίβεια εφαρμογής της μεθόδου των Δολωματικών Ψεκασμών (ΔΨ) που σχεδιάστηκαν σε προηγούμενο ερευνητικό έργο (Υποέργο 25, πράξη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» του ΤΕΙ Κρήτης).

Οι ΔΨ θα υλοποιούνται πλέον με ορθολογικό, βέλτιστο και αδιάβλητο τρόπο, ελαχιστοποιώντας την επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα στην αποτελεσματικότητά τους, ενώ θα εφαρμοστούν επιπλέον – σύμφωνες με πρόσφατα δημοσιευμένα ερευνητικά αποτελέσματα – βελτιώσεις όπως μείωση του ψεκαστικού διαλύματος ανά δένδρο και ενίσχυση της ελκυστικότητας τους. Με τη χρήση των αυτόματων ψεκαστικών διατάξεων θα ελέγχεται και θα ρυθμίζεται πλήρως η ψεκαζόμενη ποσότητα ανά δέντρο. Θα αναπτυχθεί πληροφοριακό σύστημα αναπαράστασης των δεδομένων ψεκασμών για την άμεση εποπτεία και για την έγκαιρη/έγκυρη λήψη αποφάσεων από το επιστημονικό προσωπικό. Το έργο προάγει τη βιώσιμη και αειφόρα γεωργία, ελαχιστοποιώντας τη χρήση των εντομοκτόνων. Το έργο ενισχύει την παραγωγή ελαιόλαδου με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, υψηλής προστιθέμενης, γευστικής, ποιοτικής και εμπορικής αξίας.

Η καινοτομία

 

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που εφαρμόζει ΔΨ – μέσω του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας (ΕΠΔ) – έναντι των ψεκασμών κάλυψης (ΨΚ) που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της, Ιταλία και Ισπανία.

Τα βασικά καινοτομικά στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου που εκσυγχρονίζουν το ΕΠΔ είναι:

  • Η πλήρης κατάργηση των ΨΚ στους ελαιώνες του Συν/μού
  • Η χρήση αυτόματων ψεκαστικών διατάξεων που εξασφαλίζουν – για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο – τη ρύθμιση και τον έλεγχο της ψεκαζόμενης ποσότητας διαλύματος ανά μεταχειριζόμενο δέντρο διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των ΔΨ
  • Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή αναπαράσταση όλων των δεδομένων ψεκασμών (πορεία ελκυστήρα, σημεία ψεκασμών, ποσότητα σε κάθε σημείο ψεκασμού)
  • Η συνεχής, αδιάβλητη και προσωποποιημένη πληροφόρηση παραγωγών και επιστημονικού προσωπικού για την εξέλιξη της δακοπροστασίας
  • Η εφαρμογή πρακτικών βιώσιμης και αειφόρας γεωργίας για την παραγωγή ποιοτικότερων και ασφαλέστερων τροφίμων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο