Αποτελέσματα έργου

Το προτεινόμενο Επιχειρησιακό Σχέδιο αξιοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες ηλεκτρονικής, αυτοματισμών και ΤΠΕ εκσυγχρονίζοντας τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές πρακτικές. Μειώνει τη χρήση αγροχημικών ενώ ταυτόχρονα προσφέρει αποτελεσματική και αποδοτική προστασία της ελαιοπαραγωγής και του περιβάλλοντος επιτυγχάνοντας:

 

  1. Τον εκσυγχρονισμό των ΔΨ
  2. Την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του δάκου
  3. Την υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών βιώσιμης, αειφόρας και φιλο-περιβαλλοντικής γεωργίας και γεωργίας ακριβείας έναντι των καταστροφικών ψεκασμών κάλυψης
  4. Την εκπαίδευση των εμπλεκομένων με τη δακοπροστασία στη χρήση ΤΠΕ και σε ορθές γεωργικές πρακτικές εκσυγχρονίζοντας το Εθνικό Πρόγραμμα Δακοκτονίας (ΕΠΔ).

Μέσω της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του δάκου στους ελαιώνες του Συν/μού Σταβίων αναμένεται ετήσια ποσοτική αύξηση της παραγωγής 5% (περίπου). Αναμένεται επίσης ποιοτική βελτίωση μέσω των αναβαθμισμένων οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του ελαιόλαδου, που αποδεδειγμένα πλέον – μέσω σχετικών αναλύσεων – θα είναι απαλλαγμένο από υπολείμματα δραστικών. Η υλοποίηση του έργου θα προσδώσει στο Συν/μό ισχυρό «brandname», παράγοντας ελαιόλαδο με υψηλότατη διατροφική και εμπορική αξία. Τα συνολικά οικονομικά οφέλη – 10% περίπου – από την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση, αποσβένουν το κόστος του έργου σε μόλις 2 χρόνια. Το οικονομικό όφελος εκτοξεύεται επεκτείνοντας από τους 250 τόνους ελαιόλαδου του Συν/μού, στους 70,000 τόνους (σε επίπεδο Κρήτης) ή/και σε 260,000 τόνους (σε εθνικό επίπεδο).

Μετάβαση στο περιεχόμενο