Δελτίο τύπου για το έργο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ – ΔAΚΟ-TECH»  ως ένα πρότυπο υπόδειγμα για την ορθολογική διαχείριση του δάκου της ελιάς

Δελτίο τύπου για το έργο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ – ΔAΚΟ-TECH»  ως ένα πρότυπο υπόδειγμα για την ορθολογική διαχείριση του δάκου της ελιάς

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ- Μ16ΣΥΝ-00358» και επωνυμία: ΔAΚΟ-TECH προβλέπει την εφαρμογή σε μεγάλη κλίμακα σύγχρονων λύσεων αυτοματισμού και πληροφορικής για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και βελτίωση της μεθόδου των δολωματικών ψεκασμών που συνιστά τη μόνη φίλο-περιβαλλοντική μέθοδο ολοκληρωμένης διαχείρισης [Integrated Pest Management, (IPM)] του δάκου της ελιάς. Για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των ΔΨ θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

α) Εγκατάσταση κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού στις υπάρχουσες συμβατικές ψεκαστικές διατάξεις επιτρέποντας τον έλεγχο και τη ρύθμιση της ψεκαζόμενης ποσότητας ανά δένδρο αλλά και πλήρη καταγραφή της ψεκαζόμενης ποσότητας, της πορείας του ελκυστήρα και των σημείων ψεκασμού στον ελαιώνα.

β) Ενίσχυση της προσέλκυσης των δολωματικών σημείων με νέα τροφικά ελκυστικά για τον δάκο  (προσθήκη Νιτρικής αμμωνίας) καθώς και τη μείωση της ποσότητας του ψεκαστικού διαλύματος (από 300ml σε 80 ml) ανά ψεκασμένη επιφάνεια. 

γ) Τα δεδομένα δακοσυλλήψεων και ψεκασμών (τροχιά ελκυστήρα, ψεκασθείσα ποσότητα ανά δέντρο και σημεία ψεκασμών) θα καταγράφονται και θα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα.

δ) Μέσω του πληροφοριακού συστήματος, το αρμόδιο προσωπικό και οι παραγωγοί θα γνωρίζουν την εξέλιξη του δακοπληθυσμού (χωρικά και χρονικά) και την κάλυψη των ελαιώνων σε επίπεδο ψεκασμών, προσφέροντας διαφάνεια και έγκαιρη/έγκυρη λήψη αποφάσεων.

ε) Μέσω χημικών αναλύσεων ελαιόλαδου θα αναδειχθούν τα άριστα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του.

στ) Δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η δημιουργία ενός έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου, μιας ιστοσελίδας (https://daco-tech.gr/) που θα προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Έργου, την οργάνωση τριών ημερίδων στον αγρό  καθώς και τη συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια.

Ο πιλοτικός ελαιώνας Σταβίων θα αποτελέσει πρότυπο επίδειξης και εκπαίδευσης για άλλους Συν/μούς ή/και ομάδες παραγωγών με σκοπό την υιοθέτηση πρακτικών εκσυγχρονισμού του Εθνικού Προγράμματος Δακοκτονίας για μια αειφόρα και βιώσιμη ελαιοκαλλιέργεια.

 Το έργο εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στη Δράση 2 «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» του υπομέτρου 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργεία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» περιφερειακής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020».

Στην επιχειρησιακή ομάδα συμμετέχουν ως εταίροι ο AGRENAOS (ΑΓΡΟ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ) ως Συντονιστή του Έργου, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Σταβίων,  το Εργαστήριο Εντομολογίας του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) και το Εργαστήριο Σχέδιο μελέτης, Κατεργασιών & Αυτοματισμών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου (ΕΛΜΕΠΑ).Μετάβαση στο περιεχόμενο