Δολωματικοί ψεκασμοί Tag

Πραγματοποιήθηκε η ρύθμιση των ψεκαστικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν από την Επιχειρησιακή Ομάδα για την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, έγινε η δοκιμαστική λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων για τη επιβεβαίωση της δόσης η οποία θα εφαρμοστεί κατά την υλοποίηση του έργου. Για το σκοπό αυτό, μετρήθηκε...

Μετάβαση στο περιεχόμενο