Ρύθμιση και δοκιμαστική λειτουργία ψεκαστικών

daco-tech.gr

Ρύθμιση και δοκιμαστική λειτουργία ψεκαστικών

Πραγματοποιήθηκε η ρύθμιση των ψεκαστικών μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν από την Επιχειρησιακή Ομάδα για την υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, έγινε η δοκιμαστική λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων για τη επιβεβαίωση της δόσης η οποία θα εφαρμοστεί κατά την υλοποίηση του έργου. Για το σκοπό αυτό, μετρήθηκε και χρησιμοποιήθηκε ποσότητα 80 ml ψεκαστικού διαλύματος, τα οποία και ψεκάστηκαν στα δέντρα για τη ρύθμιση της δόσης ψεκασμού.

Στόχος του έργου είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος του πληθυσμού του δάκου με την εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών με ρύθμιση της ποσότητας του ψεκαστικού υγρού που ψεκάζεται, μειώνοντας τις απώλειες φαρμάκου που παρατηρούνται καθώς και καταγραφή της πορείας των ψεκαστικών μηχανημάτων.

daco-tech.gr

Παράλληλα, έγινε η χρωματική εκτίμηση (μέσω της χρήσης καολίνη) της ψεκαζόμενης φυλλικής επιφάνειας του μικρού όγκου (80ml) δολωματικού ψελασμού που θα εφαρμοστεί σε ελαιώνες του συνεταιρισμού.Μετάβαση στο περιεχόμενο