Συνάντηση στον ΑΣ Σταβίων

Συνάντηση στον ΑΣ Σταβίων

Συνάντηση στον ΑΣ Σταβίων

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του έργου έγινε συνάντηση των μελών της Επιχειρησιακής Ομάδας στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σταβίων για την οργάνωση και προετοιμασία των προ-παρασκευαστικών ενεργειών για το έργο. Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκε: α) Η χαρτογράφηση των ελαιώνων που συμμετέχουν στο πιλοτικό έργο, β) η προετοιμασία και χρήση των ψεκαστικών που θα χρησιμοποιηθούν, γ) ο τρόπος ενημέρωσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων στους παραγωγούς και τέλος ενημερώθηκαν οι ψεκαστές και ο επικεφαλής γεωπόνος για τον τρόπο που θα υλοποιηθούν οι δολωματικοί ψεκασμοί.Μετάβαση στο περιεχόμενο