Τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έναρξη ψεκασμών

daco-tech.gr

Τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και έναρξη ψεκασμών

Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στους γεωργικούς ελκυστήρες της Επιχειρησιακής Ομάδας που θα συμμετέχουν στην εφαρμογή των δολωματικών ψεκασμών.

Κύριος στόχος του ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι ο έλεγχος και η ρύθμιση της ψεκαζόμενης ποσότητας, ώστε να μην υπάρχουν απώλειες ψεκαστικού υγρού κατά τη διαδικασία. Επιπλέον, με τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό έχουμε πλήρη καταγραφή της ψεκαζόμενης ποσότητας που ψεκάζεται ανά δέντρο, της πορείας του ελκυστήρα εντός του αγροτεμαχίου καθώς και των σημείων ψεκασμού εντός αυτού. Παράλληλα με την εγκατάσταση του εξοπλισμού διενεργήθηκε και ο πρώτος δολωματικός ψεκασμός.Μετάβαση στο περιεχόμενο